[ LINCHIDO ] Chương trình hỗ trợ học sinh tại Xã Tấn Mỹ

Vào ngày 11/03/2020, tại hội trường UBND Xã Tấn Mỹ. Công ty LINCHIDO phối hợp cùng UBND Xã Tấn Mỹ tổ chức chương trình hỗ trợ tập, vở cho các em học sinh trên địa bàn xã. 

Thành phần tham dự gồm có:

ÔNG : Võ Hoàng Trung – Đại diện doanh nghiệp

ÔNG : Nguyễn Văn Thắng – Đại diện doanh nghiệp

ÔNG : Trần Thanh Dũng – PGĐ TTHTCĐ

ÔNG : Phạm Hoàng Khang – P.Chủ Tịch Mặt Trận

ÔNG : Võ Văn Thới – Chủ Tịch Hội Khuyến Học

ÔNG : Nguyễn Tắn Em – Chủ Tịch Hội Nông Dân

ÔNG : Đoàn Văn Chiến – Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Xã Tấn Mỹ

Với mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em học sinh, đội ngũ LINCHIDO từng ngày cố gắng mang sản phẩm tốt đến cộng đồng và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng.